Aktiviteter 2021

Aktiviteter 2021

Fredagstur den 17 december

Efter en hæsblæsende kørsel til Fladsåhallen og i bedste Cramerstil var jeg klar lige på minuttet, bare for at finde ud af at vi skulle igennem Lov

jeg fik heldigvis forpurret at vi skulle over Hammer, vi kørte hen over banen og ud over Lov Sønderskov for at komme tilbage til landevejen (godt vi sparede 100 meter ved at køre igennem privat have)

Derefter kørte vi op over sandbakken til Myrup og videre forbi "eventyrstien" og over Grevensvænge til Rønnebækhuse for at tage gruppebilledet ved vores allesammens (undtagen Pia) gods Rønnebæksholm

Turen gik videre bag om Rønnebæk til Næstelsø ned over Bultevej, Egemosevej og igennem grusgraven for at slutte af med at køre i skoven til vi nåede Mogenstrup og Fladsåhallen

Næste Fredag den 17. december mødes vi med tunge cykler på Jeppe Aakjærsvej 37 hos Palle og Inger Fossing kl. 10.00

Fredagstur den 10. december

Turen idag var arrangeret af Susanne  og Ph og gik til Ravnstrup naturreservat.

P.h. var kørt derud i forvejen for at tænde bålet..

Som tropsfører havde han allieret sig med Peter der på bedste spejdermaner  tog teten og førte os over stok og sten langs Susåen, gennem Ladby og Holløse. Her gjorde vi holdt og Peter fortalte om Holløse mølle og dens storhedstid. Som supplement fortsatte Frode med at fortælle, at han som taxamand havde kørt adskillige par  til møllen ,da der blev afholdt bryllupper og fester der. 

Vi kørte videre ad bakker, hvor Susanne måtte ha et skub, gennem Trælløse for at arrivere i naturreservatet. Her tog dagens vært imod os

med en udsøgt menu og dertil hørende "vine".

Vi takker alle for den varme velkomst og arrangementet.

Da der ikke var nok værelser til en overnatning blev vi enige om i regnvejr at tage direkte hjem.

Tak for turen og det dejlige bålarrangement med pølset til Susanne og PH.

Fredagstur den 3.december

Fredagsturen d. 26. november 2021.

13 medlemmer af Lov senior gruppe mødte op ved Fladsåhallen til fredagsturen. Cykelvejret var rigtig fint, svag vind og ikke for stærk sol.

Palle havde forslag til tur, som alle bifaldt.

Vi startede med at køre mod Hammer, for at få lidt varme i benene op af bakken. Lige før vi kom til Hammer drejede vi til højre for at køre under jernbanen, og så videre til Lov Sønderskov til Vester Egesborg. Trafikken på Vordingborg landevej var så tæt, at vi måtte køre over vejen i grupper, men vi samlet holdet igen.

Så kørte vi ad Strandgårdsvej til Jar skov for at holde kort hold ved Svenstrup naturskole, hvor gruppebilledet blev taget.

Der er lækket ved Svenstrup naturskole, og vi nød efterårsfarverne, og beundrede de hotelfaciliterer insekterne har her.

Så fortsatte turen til Rettestrup, og videre til Borup og  Grevens Vænge. Flere mente ikke de havde kørt dele af disse ruter før, men syntes det var smukt.

Videre til Skovmølle til Eventyrstien, hvor eventyrfigurerne gav stor begejstring. Der var enkelte på turen der ikke havde set dem før.

Turen sluttede efter ca. 28 km, kl. ca. 12.00 ved Fladså hallen hvor vil nød kaffen.

Jens T.

Næste fredag køres fra Herlufsholm hallen. Peter leder flokken til Ravnstrup sø, hvor PH er klar med gode gløder under grillen, pølser, brød, ketchup, sennep, ristede løg, øl og vand. Manmå selv afgøre, om I vil indtage jeres egen medbragte kaffe i Ravnstrup eller vente til turens afslutning. Turen er på 31 km. 

Fredagstur den 26. november

Hitchcock og drømmekage.

Vores fredagscyklingsudgangspunkt var denne gang Hovedgaden 4 i Lov hos Carsten, som bød os velkommen til det, han godt ville kalde en “hitchcocktur”. “For I kan ligeså godt forberede Jer”, sagde han, “engang imellem bliver I nødt til at sætte Jer ned på stangen, da I kommer til at høre om både mord og selvmord”. -  - - Uha - uha - så var vi ligesom forberedt.

Men som i alle gode krimier lagde også Carsten i sin historie stop undervejs i handlingen og fortalte os om og viste os fra sin “baghave”. Et Stop i Hammer Torup skulle til for at fortælle os om en noget “vovet” kørsel med en grå Ferguson på bakkerne, der ses på et afbillederne. Og om en lidt uheldig træfældning Carsten, også i sine ganske unge dage, her på morbroderens mark havde udført med kortslutning af elledninger og brand i en transformatorstation til følge. “Aldrig siden har jeg været så bange som dengang”. Sagde Carsten. Heldigvis fik SEAS udbedret skaden.

Som I kan se gjorde vi også et stop ved Lundbygårdens juletræslagerplads. Carsten kunne fortælle, at der i dette år eksporteres ikke mindre end 600.000 træer fra markerne. Til foråret er vi i øvrigt i klubben inviteret til et besøg/rundvisning på stedet. Et andet stop blev i Udby ved genforeningstenen. Og Udby har også - fik vi at vide - en anden seværdighed. 35 veterantraktorer  samlet af en nu afdød mand men bevaret af hans enke. Måske et besøg værd en anden gang. Og så til gruppebilledet. Denne gang taget ved Mørtelværket i Hastrup. Også det kunne Carsten fortælle om. Om manden der startede det - om villaen han byggede på hjørnet af Hovedvejen og Hastrupvej. (Ses i glimt bag Jens Tamborg). Udelukkende bygget i beton. Og om mørtelværkets måske lidt ramponerede udseende, men om den altid perfekte kvalitet på mørtlen. Endelig gjorde vi også stop ved Tvedemoses nye byggeri. En ny hal til svampedyrkning er under opførelse. Tvedemose stort med - forstod jeg - hele 180 ansatte.

Nævnes skal også to  veje nye for flere af os Mertehøjvej og Manglekærvej. Og zoomer I ind kan I se, at Merethe fortæller om figentræet bag den gule mur.

Og så Hitchcock dramaerne. Dem fik vi uddybet ved garagekaffen, og dem holder vi selvfølgelig for os selv. Tak siger vi til Carsten for turen og tak til Kirsten for drømmekagen.

Næste fredag mødes vi ved Hallen kl. 10.

Frode.

Jeg tror, vi var mange, der troede, at den allerede var fredet - Vandtårnsbakken her i Næstved. Men nej , først her for nylig kunne det i Sjællandske læses, at nu var det sket. Vist nok officielt pr. 28/10 21. Så tillykke med det, siger vi alle.  

Så meget nærliggende var det jo at fejre vores allesammens ret til nu at færdes på dennne del af Åsen med en “fredagsvandtårnstur”, hvor vi kunne komme forbi begge  Næstveds vandtårne. 

Det gamle her på den nu fredede bakke og det nye på Øster Ringvej, som vi via Bandelev, Næstelsø, Søskoven og Rønnebæk kørte til først. I flot fredagsvejr. Et af billederne kræver den lille forklaring, at huset der lige anes bag en hæk kom med, fordi Jens Tamborg fortalte, at han i en årrække boede der. 

Gruppebilledet foran vandtårnet fortæller klart, at der ikke er noget at sige til, at tårnet ofte går under navnet Paddehatten. Dets officielle navn er Øster Ringvej Vandtårn. Det blev opført i 1967 - er 33 m højt og kan rumme 3600 kubikmeter vand.

På gruppebilledet af Det gamle tårn ses det, at det blev opført i 1938, og efter en runde med forslag fra Næstveds borgere fik det dengang navnet Sjølundstårnet. Sjølund som et poetisk navn for Sjælland. 

Uffe fortalte, af man på CF kasernen kan låne nøgle, og på den måde komme op og få en endnu bedre udsigt over Næstved og omegn. “Bjergvejen” derop er lidt hård, men vi klarede den alle, og vi klarede også turen tilbage til Hallen, hvor Inger igen - som ofte før - bød på chokoladekage og småkager. 

Tak siger vi. 

Næste fredag d. 19 mødes vi igen men denne gang Hovedgaden 8 i Lov hos Carsten kl. 10. Carsten vil gerne tage os med på en tur i hans “baghave” og “hjemland”. Det glæder vi os til. 

Frode.

Fredagstur den 12. november

Historien gentager sig, sol sol og sol..

9 forventningsfulde cyklister venter og venter på hende forfatteren. På toilettet....

Turen er lagt, men jeg fandt aldrig helt ud af hvem der bestemte ruten. Inger, Palle eller Peter. 

Vi kørte igen mod Næver, helt nøjagtig til Rønnebækkens udløb for endelig at se den færdige bro, der blev stadig arbejdet der, men vi kunne køre over. 

Der blev talt meget om konstruktionen. De fine kørebrædder som var lagt på skrå...hvorfor...Peters teori holdt ikke, men kom endelig med andre.

Derfra videre ud mod Pouls Vig ad en for mig ukendt sti, meget fin græsbelægning, men en del huller så jeg så ikke meget til omgivelserne, dem må jeg se på en gåtur..

Hjem over Vejlø Rettestrup, det blev til Ca 32 km.

Jens Tamborg kørte igen i Brugsen og købte de dejlige basser som Inger var meget glad for.

Tak for en dejlig tur og basser.

Frodes tur til Bjørnebæk udsættes til en anden gang, så næste tur er igen fra Fladså Hallen. Hvem melder sig frivilligt til beretning om den tur. Peter har svært ved at hverve folk.

Jeg har lavet lidt research på hvem der har forfatter de sidste 14 fredage:

Peter 4 gange

Anni 3 gange

Samt 1 gang til nedenstående

Tove, Jan Gerner, Inger, PH, Anne Grethe, Flemming og Per J.

Hvis der er nogen der ikke er nævnt må I tilgive mig....jeg kan tilføje at jeg nok ikke selv har skrevet før.

PS.. min cykelcomputer virker igen det hjalp at slukke helt for den som Palle sagde.tak

Rita😎

Fredagstur den 5. november.

I det skønneste efterårsvejr mødte 14 medlemmer af LCM op ved hallen. Vi blev enige om cykle til Rønnebækkens udløb i den gamle del af Susåen for at se, om den nye bro var blevet færdig (det skulle den have været den16. okt). Jeg havde inspiceret arbejdet på afstand tre gange i denne uge, og en person på arbejdspladsen udtalte en af gangene, at den ville blive færdig sidst på ugen. 

Anni havde noget, der lignede en punktering undervejs, men det klaret med lidt luft fra en pumpe.

Palle kørte foran ad fredelige stier og allerede i andet forsøg lykkedes det at komme så tæt op byggepladsafspærringen, at broen kunne ses. - Men der var bom for i begge ender! Klokken var jo også kun 11, så måske vil broen blive færdig inden aften? 

Vi kørte videre gennem Appenæs, Vejløskoven og Rettestrup Plantage forbi møllerne retur til Mogenstrup. Her diskede Pia op med boller med mere og Merethe havde bagt muffins. Lækkert! 

Tak for en hyggelig tur på 32km.

Inger

Næste fredag køres som sædvanlig fra hallen. - ses vi ?

Søndagstur den 7 november 2021

Vi mødes ved   Kobæk Strand ( parkeringspladsen helt ude for enden af vejen,  Kobækvej 85, 4230 Skælskør) kl. 10.00.

Vi  følger kysten nordover gennem plantager og åbne marker på sand og grusveje til vi når herregården Espe.

Her får vi lidt asfalt at køre på, men det går opad til Boeslunde.

Ad småveje og lidt skov går det til Gerdrup og senere  forbi  Kanehøj mølle.

Så bliver der et par kilometer på hovedvejen mod Skælskør (men der er cykelsti),   før vi drejer ned mod Noret som følges på grussti en  til Skælskør .

Lidt rundtur i Skælskør bliver det også til, før turen fortsætter gennem frugtplantagen til Vasebro.

Sidste strækning er en fin natursti tilbage til udgangspunktet.

Turen er på ca. 30 km og tager nok små 3 timer.

Det er smart at have brede dæk.

Tag en  klapsammenmad med.  Den  kan nydes  undervejs,  eller når vi er i mål .

Vel mødt

Inger og Palle

Fredagstur den 29. oktober

Carsten har forsøgt at arrangere et besøg på Lundbygård, hvor vi skulle høre om juletræsproduktion. '

Denne tur må dog desværre udsættes til foråret. Så vi kører på fredag på tunge cykler fra hallen

Peter😮

Fredagstur den 22 oktober.

Mosetur fredag den 15.10.2021

16 cyklister mødtes i Fensmark hos Anni og Per. Jeg tror, alle om morgenen var inde og checke DMI i håb om at regnen ville stoppe til kl. 10:00 - og det gjorde den. 

Vi cyklede igennem Holmegårds Mose og gjorde holdt ved Fugletårnet nær Skuderløse, hvor gruppebilledet blev taget. Vi så Fiskehejre og en Tårnfalk. 

Ved Skuderløses knallertfabrik kunne Carsten berette om, hvornår denne fabrik var opstartet og om dens storhedstid, hvor der bl.a. blev opfundet en motor til cyklen som kunne monteres på baghjulet en såkaldt RØVSKUBBER. 

Turen fortsatte til Bråby Stationsby, Hesede Skov, igennem Gødstrup Mose, Holme Olstrup og så Fensmark. 

En meget fin og afvekslende tur, hvor skribenten måtte tanke op til sidst for at klare de sidste km. Dårlig form

Næææ for lidt mad og lige vaccineret.

Vi sluttede af med boller og lagkage hos Anni og Per. 

Tak til Anni for en rigtig flot tur, tørvejr og god forplejning. 

Fredag den 22.10.21 mødes vi kl. 10:00 i Fladså Hallen på tunge cykler. 

Tove

Fredagstur den 15. oktober

Kære cykelvenner. Fredag den 15. okt. kl 10.00, starter turen fra Ellegårdsvej 28 i Fensmark. Vi skal i mosen og vi kører på tunge cykler. Hilsen Anni

Indvielse af Den Grønne Ring og 10 års jubilæum Fodsporet

Lørdag den 16.10.21  er det muligt for cykelfolket fra Lov Cykel Motion at få lidt ekstra km. i benene og lufte klubtrøjerne, da der fejres  10 års fødselsdag “Fodsporet” og indvielse af “Den Grønne Ring” på Herlufsholm Idrætscenter Herlufsholm Alle’ 23 4700 Næstved

Mød op og lad’ os fejre denne begivenhed sammen😀

Program:

Kl. 9:30 Velkomst 

Kl. 10:00 Team Tvilling sendes afsted

Kl. 10:15 Cykeltur (32 km rundt om Næstved af Den Grønne Ring), klatring og aktiviteter på Bold- og Bevægelsesbanen starter.

kan hente flere oplysninger på LCM face-book side.

Fredagstur den 15 oktober

Herregårdshaven

Dagens mountainbiketur indebar et flot pitstop, Rønnebækholm Herregårdshave. Poul Henning havde fortalt om en ny og bemærkelsesværdig indgangsport til selve haven, som vi selvfølgelig skulle kigge nærmere på. Men først gik cykelturen over Fårebakkerne og gennem flere skovstrækninger.  

Porten må siges at være herregårdsagtig i designet, i gedigent egetræ og i XL-størrelse. Den er udført af et bornholmsk tømmerfirma, som ligeledes har lavet en fin indhegning af haven og en mindre port i den modsatte ende. Tømreren, som lagde sidste hånd på værket, kunne ikke bare sit håndværk, men også når det gjaldt om at tage dagens gruppebillede. Og tak for det. Efterfølgende gik vi på havevandring og beundrede de mange flotte blomsterbede.

Hjemturen gik bl.a. over øvelsesterrænet og forbi skovsøen i Rønnebæk. Ved ankomsten til hallen blev holdet forkælet med Ritas kanelstænger og Ingers chokoladekage. Også tak for det. Så er vi vist klar til at holde weekend. :-)

Peter😎

Næste fredag køres fra - Ja hvor? Meddeles senere - spændende - glæd jer.

Fredagstur den 1. oktober

Tilbage til fortiden kunne være en passende overskrift på denne uges fredagstur.

Merethe og Peter havde inviteret på en tur til den gamle skole i Vallensved. Skolevejen startede ved Herlufsholmhallen, og gik over Ladby, Holløse, Kyse Overdrev og Lund frem til skolen i Vallensved, hvor vi ankom lige i tide til at kunne stille op på en næsten lige række inden døren til skolen blev åbnet.

Efter anvisning fra Fru Skoleholder Petersen blev vi alle bænket i skolestuen, piger og drenge selvfølgelig behørigt adskilt således at der ikke skulle opstå unødvendig tant og fjas der kunne forstyrre undervisning. 

Herefter fik vi en gennemgang af skolens historie. Den er opført i 1724 af Overkammerherre Carl Adolf von Plessen til brug for bønderbørns undervisning i primært læsning, således at de kunne vokse op og blive gode kristne. Efter ca. 100 år blev skolen omdannet til fattighus, hvilket den (hvis jeg ellers hørte efter i timen) var helt frem til 1986.

Vejen hjem gik over Saltø, Bistrup og Skraverup retur til Herlufsholmhallen. Her blev der serveret blommekage efter tysk opskrift og hertil kaffe. Dette bekom alle vel, flere måtte have to gange.

Endnu en dejlig og lærerig fredagstur. Næste fredag formoder jeg der køres fra hallen kl. 10 på tunge cykler, hvis ikke andet meldes ud. 

Hilsen Jan.😎

Fredagstur den 10. september

Fredagstur den 3. Sept. 

Det er overflødigt at skrive, at solen skinnede. 16 var mødt op. Peter startede med at appellere til gruppen om at være opmærksom på, om alle var med. Indimellem kan vi alle komme ud for en dag, hvor benene er tunge. Så bliver der ventet, og vi kom hjem fra 35 km. Med en gennemsnitsfart på 17, 3 km/t. Turens vendepunkt var Skovtårnet. Igen førte John os ud på veje, som reelt vel ikke med rette kunne kaldes sådan. God tur. 

En episode med en aggressiv cykelmekaniker ved Sparresholm fik vi også. Han kom blæsende omkring et hjørne, mens vi var ved at krydse vejen. Han "kantede" den forreste gruppe, og standsede for at belære os om regler. Som Palle efterfølgende sagde, så var vi nok ikke helt uden skyld, men det fortalte vi ham ikke. Carsten tog med stor tålmodighed diskussionen op. Tak for det. 

Efter den episode blev der kaldt til streng orden hver gang en bil nærmede sig. Især blev forfatteren til dette referat udskældt. Min mor er desværre for længst død. Jeg savner hende nu. Hvis jeg havde fortalt hende, hvad jeg var udsat for, ville hun have trøstet mig. Hun var den eneste, der altid forstod mig. 

Hr. Kronberg og jeg røg for gud ved hvilken gang ind i en diskussion om landbrug og økologi. Jeg havde forberedt mig med samtale med min bror (herlovianer og agronomuddannet fra den kongelige veterinære landbohøjskole - i dag højt i hierarkiet DLF Trifolium) lige meget hjalp det. Ingen af os rykkede os en tøddel.

Ole sluttede med at spørge mig, hvor mange år der vil gå, før der igen kan dyrkes almindelige afgrøder efter en lang årrække med juletræs produktion. Ole mente vist at have en trumf omkring udpining af jorden. Sagen er undersøgt. Svaret er o år. 

PH 😎

Næste fredag fra Hallen som vi plejer-

Søndagstur til Femern Bælt

Vi mødtes 16 glade cyklister på p-plads bagved Lalandia i et fantastisk solskinsvejr. Nogle af os havde lidt svært ved at finde pladsen - trods GPS.

Sussie og Rene førte os sikkert gennem området frem til vores guide, som var klar til at cykle videre sammen med os. Det var ikke småting, der var sket, siden vi besøgte området for et års tid siden 

Femern Bælt - Tunnel bliver verdens længste sænketunnel og forventes at stå færdig i 2029

Tunnelbyen er ved at tage form, her bliver over 1.300 boliger, flere administrationsbygninger er ved at blive færdiggjort, betonfabrikken er klar, ude i havet bliver tonsvis af sand gravet op og flyttet rundt. Der arbejdes i døgndrift, og alt er bare så stort, at det ikke er til at fatte.

Vi havde en rigtig spændende tur og cyklede vel ca. 30 km.

Til slut sluttede vi af ved Rene og Sussie’s sommerhus i Lalandia, hvor vi smæskede os i en meget lækker drømmekage/kaffe og drikkelse.

Tak til Rene, Sussie og guiden for en rigtig dejlig tur. Vi ses i 2022, spændende at følge projektet. 

Tove

Fredagstur den 3. september

Så blev det atter fredag

Lov-seniorerne viste klubfarverne frem ved endnu en fin mountainbike-tur gennem vores flotte naturområde. En enkelt punktering. Et par, der blev væk fra hinanden og lykkeligt genforenet. Heste, der deltog i dagens gruppebillede. Og en turleder, der styrede holdet med sikker hånd. 

Tak til Palle.

Kommende fredag mødes vi igen ved hallen klokken 10 på tunge cykler.

Peter

Søndag den 05.09.2021 kl. 09:30

Så er det snart tid til søndagstur igen :-) Jubi

Søndag d. 5/9-2021.

Vi mødes Kl. 9:30 på P-pladsen adressen sandholmvej Rødby Havn  (bagved Lalandia).

Herfra kører vi på tunge cykler ud til Vagn (vores guide), som vil kører med os rundt i området omkring Femeren for at vise os de forskellige steder, som har betydning for Femer projektet.

Vagn har lovet at finde et sted, hvor vi kan spiser vores medbragte mad på den guide tur.

Når den guide tur er færdig, kan vi vurdere, om vi cykler tilbage til Lalandia, hvor vi står for kaffe og kage ved vores hus, eller om vi vil tage en lille omvej for at  få cyklede noget mere inden kaffe og kage :-), men det finder vi ud af på dagen :-)

Jeg har ingen ide om, hvor langt vi får cyklet, men det kommer til at gå i moderat tempo, så alle kan være med. Hvis nogle ønsker at kører i bil rundt, kan det godt lade sig gøre det meste af vejen.

HUSK: Madpakke - og evt. kikkert

Glæder os til at se jer.

Mit (Sussie) tlf. nr. er 28734319 hvis i har spørgsmål eller andet.

Mange cykelhilsner og vi ses :-)

Rene og Sussie🙂🙂

fredagstur den 19. august

Kanotur på Susåen

Fredag d. 13.08.21 mødte 14 friske seniorer op hos Frode på Birgittevej kl. 09.45. Inger fordelte os med kyndig hånd i de forskellige kanoer. Herefter blev kanoerne hentet på Lille Næstved Skole og søsat på Susåen med fordeling af madpakker etc. Dejligt solskinsvejr og masser af vand i åen. Vi roede om kap med guldsmede i flotte stærke farver. Flød forbi gule åkander langs bredden, hvor træerne nogle steder havde dannet rødder, som var vi på tur i de tropiske mangroveskove. 

På den første bro over Susåen stod der nogle friske pensionister, som vinkende ønskede os en fortsat god tur. Det kan være en udfordring at sejle under broen med de 3 søjler beliggende lige før Herlufsholm Kostskole, men i år var der masser af vand og ikke så stærk strøm. Frode fortalte, at det er fordi sluserne i Næstved er blevet repareret, så man bedre kan styre strømmen og vandstanden i åen. Herlufsholm Kostskole er som altid et smukt syn. Håber at prins Christian sætter pris på de smukke omgivelser. 

Vi ankom til Ganges Bro i højt humør. Frode sørgede for at lægge røde duge på bordene, hvorefter mad og drikke blev fundet frem. Merethe kom kørende på cykel og spiste frokost sammen med os andre. Der var snaps til silden og ”En enkelt” til det andet ben. Slik og flere slags kager kunne nydes til kaffen. Over os svævede en svæveflyver og senere en militærhelikopter, som vi ivrigt vinkede til. Snakken gik lystigt, som altid i godt selskab, men alting har en ende, og vi pakkede sammen og ønskede Merethe held og lykke med hjemturen og pøj pøj med ”tøserunden”, som hun skal cykle sammen med Annelise i morgen lørdag. Lotte byttede plads, da hun gerne ville ro retur sammen med Poul Erik og Inger, så Jens Peter og jeg måtte undvære hendes gode selskab. 

På tilbageturen mødte vi en familie bestående af far, mor og 3 børn, som havde gjort hold og badede i Susåen. Vi andre fortsatte turen hjemad, nu i modvind, men med god strøm under kanoen. Godt hjemme igen på Birgittevej var Frode vært med lidt koldt til ganen. Igen en fredagstur, hvor vejret og det gode humør var tilstede i rigelige mængder.

Anne Grethe

På fredag køres fra hallen 1000 på tunge cykler

Kanotur 2021

Kære alle

Så et det atter tid til at få rørt armene så derfor er der atter k anotur på Susåen fredag den 13. august.

Mødested: Birgittevej kl. 9.45 så vi kan nå at hente kanoerne og være klar til at padle op ad åen kl. 10.

Medbring selv mad og drikke til frokosten ved Ganges Bro.

Vi forventer at være tilbage på Birgittevej kl. 14.30.

I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen.

Tilmelding senest tirsdag kl. 20.00 til

Inger på 40155027 (sms eller tlf.)

Venlig hilsen

Frode, Palle og Inger

Ø-TUR

De 5 øer (Sjælland, Masnedø, Falster, Bogø og Møn) på cykel søndag den 1 august. 

18 friske LCM medlemmer mødte op kl 10:00 ved DGI byen i Vordingborg og drog afsted på 78 km cykeltur. Vejret var overskyet men tørt.  Palle og Inger havde planlagt en utrolig flot tur, hvor vi kom over 2 broer, en sejltur med færgen Ida og en dæmning fra Bogø til Møn. Vi gjorde ophold ved “Kong Asgers Høj” på Møn, hvor gruppebilledet blev taget af en hjælpsom hollænder. 

Turen blev afsluttet med Ingers dejlige hjemmebag - stort tak til Fossings for en flot og alsidig Ø-tur

Næste søndagstur bliver den 5 september, hvor vi skal til Rødby cykle rundt i området og høre nyt om Femern-forbindelsen.

Tove

Fredagstur den 6.august

Dagen cykeltur i blæsevejr. John sørgede for læ gennem skove og hegn. Vi var rundt i Kalbyris-skoven og hjem gennem Grevens Vænge. En dejlig fredagstur for 9 seniorer. John var lidt flad til sidst… på baghjulet, men klarede det med en patron. 

Næste fredag køres som sædvanlig fra hallen på tunge cykler klokken 1000. 

Søndagstur “De 5 øer”

Vi mødes  ved  DGI Huset i Vordingborg (Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg)   kl. 10.00 .

Turen køres på smalle dæk.

Vi  kører over Masnedø  (1. ø)  – den gamle Storstrømsbro til Falster  (2. ø)  og håber at nå færgen Ida i Stubbekøbing ved middagstid.

Ida bringer os til Bogø  (3. ø)   hvor  vi efter at have passeret bogødæmningen tager de små veje over Møn ( 4. ø)  til  Dronning  Alexandrines  bro som bringer os tilbage  til  Sjælland  (5.ø) .

Her går det for det meste på småveje (dog på enkelte strækninger er det grus) tilbage til Vordingborg  hvor der nok er lidt kage i bagagerummet. Medbring selv kaffe/te

Turen er på ca. 78 km., og  tager vel omkring 5 timer, så det vil være en god ide at tage en klapsammenmad med som kan nydes  før eller efter overfarten med Ida.

Færgeturen er pt. gratis for cyklende.

Vel mødt

Inger & Palle

Fredagstur den 16. juli

Syv blev til fem

Syv glade fredagsmotionister mødtes ved hallen til dagens tur. Jan Olsen kom for at sende os godt afsted, og tak for det. Han kunne fortælle, at der i tirsdags ikke var mødt en eneste til klubtræning. Det havde regnet om eftermiddagen, og DMI havde varslet skybrud til aften. Anne Grethe og Jens Peter stod ellers parat med lækkert hjemmebag. Men selv om der pludselig blev tørvejr, og der sagtens kunne cykles, måtte de forgæves spejde efter sultne Lov-cyklister.

Dagens tur gik mod Ydernæs anført af vor kreative stifinder John Maler. Desværre måtte Jens Peter og Anne Grethe efter kort tid udgå på grund af et defekt krankkugleleje, som krævede en tur på værksted. Det var ærgerligt, og syv blev til fem. 

På stien bag det tidligere behandlingscenter blev vi nysgerrige på et nyt initiativ, Næstved Disc Golf Bane. Her gælder det om at kaste forskellige frisbees fra sted til sted med point, lidt som på en golfbane. Men i LOV bevæger vi os selv fra sted til sted, og derfor gik det videre mod kanalen og sejlklubben med skøn udsigt fra Ydernæs til Gavnø og Karrebæk. På hjemturen blev der også tid til et pitstop i Rettestrup for at slukke tørsten.

Alt i alt endnu en fin fredagstur.

Se turen her: 

HUSK, når der ikke er andet annonceret, kører vi om fredagen på tunge cykler fra hallen.

Peter

Søndagstur til Knudshoved

Den 04.07.2021 kl. 10:00 mødes vi på Ore Strand’s offentlige p -plads, som Ligger et godt stykke ude af Orevej. Der er skiltning ned til P-plads og toilet på pladsen.

4 juli er dagen efter DK har spillet kvartfinalen i fodbold, mon ikke vi trænger til at få rørt bentøjet efter denne kamp - det tror jeg.

Cykelturen er på ca. 42 km., og tager ca. 4 timer med indlagt madpakkespisning. Der vil være en del grusveje, lidt asfald og måske lidt beplantning Ind over stierne.  Vi kører langs kysten af grusstier, ind i skoven på skovveje, lidt på asfalt og så grus indtil vi når målet - SPIDSEN AF KNUDSHOVED. Det er et utroligt smukt område.

Vejen retur er næsten den samme, men vi kører ikke i skoven med følger asfaldtvejen forbi Rosenfeldt Gods og retur til Ore strand.

Turen er på brede dæk.

Vel ankommet tilbage vil der være kage, og I må selv tage kaffe/te med.

Det vil være muligt at tage en frisk dukkert, hvis der er nogen som har lyst til dette.

Glæder mig til vi ses.

Tove

Fredagstur den 18 juni

Herregårdstur 11. juni.

Om det skyldtes udsigten til PH´s fortællepauser eller Susannes hjemmebag at cyklerne var kommet ud af skuret, det står hen i det uvisse. Sikkert er det derimod at 20 cykler og deres respektive ejermænd/kvinder var mødt forventningsfulde op ved Villa Galina, og var klar til afgang kl. 10

Første stop var Gisselfeld Adelige Jomfru Kloster, et af Danmarks største godser. Her fik vi en kort fortælling om godsets historie og drift, herunder om godsets meget store landbrugsmaskiner.

Næste stop var Sø Torup Sø, der en dannet af smeltevand fra istiden, søen er op til 23 meter dyb og har noget der med lidt god vilje kan kaldes en lille "strand", vandet er så rent at der kan bades i søen. Flemming kunne desuden fortælle at området omkring søen har været brugt til militærøvelser.

Herefter gik turen til Bregentved, Danmarks største gods, der primært drives som land og skovbrug, og jo de har skam en traktor der er større end dem på Gisselfeld. Her kunne Lotte berette at Poul Erik engang havde ringet med klokkerne i kirken på godset, jo vi får mange små historier på vores fredagsture.

Turen gik nu videre af for langt de fleste ukendte skovveje og stier. Sågar en roemark cyklede vi igennem, her fik man nærmest det indtryk at det var forbundet med bål og brand at cykle over roerne. Tror dog ikke at nogen kan sige sig helt fri for at have ramt en roe eller to, da skulle da lige være Per der cyklede på betydeligt smallere dæk en os andre. Efter et par små fejlkørsler nåede vi det sidste stop.

Sparresholm der sammenlignet med de to andre godser nærmest er et "husmandssted" i størrelse. Her så vi genopbygningen efter branden i 2013, endnu er man ikke færdig og indtil nu har det kostet ca. 100 millioner.

Så gik det eller de sidste kilometer tilbage til Villa Galina og Susannes lækre boller og muffins, der blev nydt af alle.

Ingen rigtige punkteringer, en siver eller to, der kunne klares med hjælp fra pumpen det sidste stykke vej.

Ja se det blev jo en længere historie, men jeg syntes det var så fantastisk en tur så det hele skulle med. 

Næste fredag køres på tunge cykler fra hallen kl. 10

Hilsen Jan (Cykelmyggen)

Søndagstur den 6. Juni

Også denne søndag havde 21 friske og glade cyklister fundet vej til Valby, hvorfra Amagerturen skulle starte.

Vejret viste sig fra den bedste side med strålende sol og næsten vindstille.

Denne gang undgik vi heldigvis haglbyger som overfaldt os på hjemturen ved

sidste Amagertur, selvom det var i august måned.

Det var dejligt at kunne vise de mange grønne områder frem både i Valby og på Amager og den “ røde cykelslange “ snoede sig fint mellem stierne på Vestre Kirkegård, Valbyparken, Vestamager og hjem via lufthavnsområdet og Bryggen. Den sidste del af turen gik gennem DSB’s serviceområde, hvor store dele af dette fremover skal flytte til Mogenstrup.

Vel hjemme igen kunne vi puste ud i Pias baghave med lidt sødt til kaffen, og det havde været en dejlig dag med besøg fra så mange cykelvenner fra Lov.

🚴🏼‍♀️🚴🏼‍♀️🚴🏼‍♀️🚴🏼‍♀️🚴🏼‍♀️🚴🏼‍♀️🚴🏼‍♀️🚴🏼‍♀️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️

Næste søndagstur den 4. Juli går til Knudshoved.

Fredagstur den 11.juni

12 friske motionister havde behov for at pudse formen af her på "falderebet" inden Sæby. Det lover godt for Sæbyturen, at de sidste nu får kørt sig i form. 

John Flakkeberg førte holdet til den gamle kludeeg i Lestrup skoven.  Fantastisk flot skov i mega kuperet terræn. 

Den gamle eg kan kurere dårligdomme, hvis man kravler igennem et hul ved en gren, og vel at mærke hænger en klud op, som har dækket dårligdommen. Jeg tænkte et kort øjeblik på min lyskebrok, men så skulle mine cykelshorts hænge tilbage der. Læg i øvrigt mærke til, hvor disciplineret flokken kører op mod Snesere kirke. Også det lover godt for Sæby turen. 

Jeg havde punktering - eller rettere en "siver". Nogle kaldte den nemesis. Jeg kender ikke vedkommende, men det var lidt lige som Susannes "siver" sidste fredag. 

Sådan en skal bare køres hjem. 3 gange pumpe. Det var det hele. Peter fik en regulær punktering før Everdrup. Jeg valgte at fortsætte med min "siver". 

Jeg fik følgeskab af bl.andre Birgit, som i lighed med Mette Frederiksen skulle hjem til en Corona vaccine aftale. Hold da kæft hvor den pige kører til. Jeg nåede næsten ikke at miste luft fra Everdrup til Mogenstrup. 

Først da jeg på egen hånd fortsatte til Rønnebæk, måtte pumpen i brug igen. 

Næste fredag mødes vi på tunge cykler på parkeringspladsen ved Villa Galina. Jeg skal forsøge at lave en herregårdstur. 

Først kan vi glæde os til søndagens tur, hvor Pia vil vise os Amager forbrænding en tåget nat. Kender I den skønne sang af Emil Petersen?

PH

Fredag d. 11. juni mødes vi på parkeringspladsen ved restaurant Villa Galina. Her starter en tur på ca. 28 km. 

Vi kører på tunge cykler. Når udgangspunktet er Villa Galina, er det allerede afsløret at der bliver flere bakker end på Amager. Jan Olsen afslørede jo, at der på Sæby turen var i hvert fald en bakke som gik stejlt direkte op i himlen. Så er vi nød til at være beredte. 

Men bare rolig. Helt så galt bliver det ikke, og der bliver 4 fortællepauser. 

Vi håber at se rigtig mange - også til Susannes efterfølgende bagværk.

Fredagstur den 4 juni

Fredagstur fra Præstø 28/5-2021

Efter start fra Præstø Havn kørte vi efter adskillige omveje mod Kragevig forbi husflidsskolen, den første af sin art i Danmark. Efter andre idylliske huse vi nåede en stor hul poppel, hvor vi standsede. Peter fortalte, at det var det træ, der havde givet H. C. Andersen ideen til Fyrtøjet. 

Den rigtige historie havde Merethe, hun fortalte om en børnebog der hedder "Børnene fra Kragevig". Ved ikke om jeg har læst den, men vi blev opfordret til at gøre det.

Efter den gode historie kørte vi videre mod Sandvig Havn, hvor vores gruppebillede skulle tages. Dette var en svær opgave, da der hele tiden manglede en af damerne, der var gået på toilettet.

Fra Sandvig Havn kørte vi op ad en markvej og derefter ud på en græsmark med græssende køer. Peter blev spurgt, hvordan han dog havde fundet den spændende vej - han mente bare, han havde brugt sit hoved og ikke alle var klar over, at vi kørte på Sydsjællandsleden. Da vi kørte igennem indhegningen med køerne, mente Jan, at vi kørte i lort til halsen ikke helt så slemt, men han havde en pointe, at hvis vi punkterede, ville Palle ikke hjælpe, hvis der var lort på dækkene.

Lige pludselig siger Frode, at han mærkede et lille dryp, jeg slog det hen som et sveddryp, men det var regn. Birgit er af den opfattelse, at hvis hun tager regnfrakke på holder det op med at regne, det holdt stik, af med regnfrakken igen hvorefter det lidt efter begyndte at regne igen, så Birgit blev opfordret til at tage jakken på igen og det hjalp

Efter en tur igennem skov og små stier nærmede vi os Præstø, hvor vi kørte langs vandet på nogle stier der lignede private, forbi nogle huse med en formidabel udsigt udover vandet. Der fik Susanne en sivepunktering men PH sagde, at det var fake, og at hun sagtens kunne køre den sidste kilometer på fladt dæk - han fik ret.

Efter hjemkomst til havnen blev der serveret bagværk af Peter og Merethe.

Tak for kage og turen

Uffe

I morgen starter vi fra hallen klokken 1000 på tunge cykler. 

Søndagstur til Amager den 6. juni 2021

Denne søndag kan I opleve nogle af de grønne områder i København både i Valby og på Amager.

Vi mødes kl 10 ved min lejlighed :Gammel Jernbanevej  2 - 2500 Valby.

Det er gratis at parkere om søndagen, og der plejer at være nogle ledige pladser både på Gammel Jernbanevej og på Valby Langgade ved Søndermarken.

Turen går gennem Valbyparken, Sydtipperen over Vestamager ud til Dragør. Rundturen går forbi Lufthavnen, Amager Strandpark og hjem over Bryggen.

En tur på godt 45 km men uden ret mange højdemetre.

Vi holder pauser undervejs, så alle kan være med.

Turen er en blanding af asfalt og grus, så brede dæk er at foretrække.

Det er en god idé at smøre en madpakke.

Hvis I tager kaffe/te med, giver jeg brød til når vi kommer retur.

VEL MØDT

Pia

Fredagstur den 28. maj

Seniorturen d. 21.05.21

Denne fredag mødte 9 deltagere op ved Bisserup camping. Årsagen til de få deltagere var nok, at vejrudsigten ikke var alt for god. Det var også overskyet, men som Peter altid siger, ”det regne ikke når Seniorgruppen kører”. 

Første stop på turen var ved Ørslev kirke, og vejret var stadig med os. Rita og Per, som havde planlagt turen, ledte os videre mod Glænø. Turen rundt om øen er smuk, og vi holdt endnu en pause ved vildtreservatet for at nyde den smukke udsigt.

Turen førte os videre ind gennem skoven på Glænø, men nu holdt Peters ord ikke længere stik. Regnen begyndte at falde, men inden den tog rigtig fat, havde Rita Jannerup og Per arrangeret pause og kaffe hos et flinkt par i skoven. Det er dejligt at nyde kaffe og småkager under tag mens regnen pisker ned udenfor. Und, er pausen hyggede vi os, blandt andet med ejernes hund og lam – se billeder.

Birgit og Ole fortsatte uden at nye pausen, da de havde andre aftaler. Jeg håber ikke de blev alt for våde, men regnen var kraftig.

Efter pausen fortsatte vi mod Bisserup, og regnen var nu ophørt. Tilbage i Bisserup serverede Rita og Per kaffe og kage, og nu var solen igen kommet frem. 

Kommende fredag mødes vi klokken 10 på tunge cykler ved sejlklubbens parkeringsplads bagerst ved Præstø havn. Merethe og Peter står for turen til Sandvig havn på ca. 33 km og lidt mundgodt efter turen, men sørg selv for kaffe/te.

Jens 

ps: bemærk Ole´s "cykelhjelm"

Fredagstur den 21. maj

Så blev det atter fredag og 19 friske seniorer var mødt ved hallen. Efter en kort udbudsrunde blev det atter John “maler” der førte an. Det blev til en dejlig tur med flere nye ruter som John atter kunne ryste ud af ærmet til manges forundring.

Da vi kom til Bårsesøerne måtte Anne Grethe have en tur med trækfærgen som hun ikke havde set før. Så Palle inviterede ombord til en dejlig tur. 

På punkteringsstoppet i Bårse holdt Jan en spændende forelæsning om den berygtede japanske pileurt som er en innovativ art og som næsten er umulig at udrydde hvis man får den ind i haven. 

Det blev også til 5 punkteringer – årets rekord ? Ja – inden de uheldige næsten nåede at stoppe havde Palle flået dækket af – han er godt nok i træning – og holdets “Soigneur”. Stor tak til Palle – igen. 

Peter havde fået oplyst at der i nærheden af Bårse var et film studio (Bluemovie) som der måske kunne være et  emne til et manne virksomhedsbesøg.  Rita var dog af den opfattelse at det også burde være for kvinder.

Næste fredag samles vi klokken 1000 med tunge cykler på parkeringspladsen ved Bisserup Camping og turen går så til Glænø med Rita og Per i førersadlen. 

Husk kontanter eller mobilpay hvis I skal handle en is på Glænø – kaffe og kage byder Rita og Per på ved hjemkomst til Bisserup 

Flemming

Fredagstur den 14.maj

Kære trofaste læsere  af fredagsholdets beretninger om dagens tur. Det glæder os, at så mange klubmedlemmer læser vores skriverier, selv om vi ved, at ikke alle har mulighed for være med på pedalerne om fredagen. 

Og I skal vide, at det ikke altid er lige nemt at skrive noget nyt.

I dag kunne jeg have fortalt, at Henrik, Tove, Lotte og Poul Erik sendte os godt afsted, at Merethe gerne ville til Gavnø for at se, om kirsebærtræerne var begyndt at blomstre, at John Maler atter ville agere turleder, at turen bl.a gik. gennem Rettestrup Plantage, om Baronens henstilling om at blive på de faste skovstier, at vindmøllerne stadigvæk drejer rundt og at Nylandsmosen forbliver solcellefri. Jeg kunne også skrive om enkelte kirsebærblomster, som bebuder en snarlig allé i fuldt flor, om manglende punkteringer og den hyggelige stemning på turen.

Men alt dette må I i dag tænke jer til, nyde billederne og se turen her: 

Tak for interessen og rigtig god weekend til jer alle. 

Kommende fredag mødes vi på tunge cykler ved hallen.

PS. Poul Henning, du behøver ikke at tælle efter, der er brugt 207 ord i dagens tekst. 

PS! Husk f redag den 21. maj mødes vi på tunge cykler på parkeringspladsen ved campingpladsen i Bisserup. Rita og Per vil føre an på en tur til Glænø.

fredagstur den 7. maj 2021

Formanden for fredagsmotionisterne bad mig skrive noget fra turen. Ikke nogen lang historie. Bare 3 ord😳. 

Det kan han sagtens sige, efter at han sidste fredag ødslede med ordene, og brugte hele 42.🤔. Nå - ok. Hvis det skal være stilen, så bliver det sådan. 

Turbeskrivelse følger sidst i opslaget. 

Her blot nogle enkelte billedtekster: 

John ledte os ad veje, som jeg i hvert fald ikke havde kørt på før. Vist nok øst for kasserneområdet? Gruppebillede fra en sø uden navn. Per er på vej op i træet. Her føler han sig bedst tilpas. Som det er sædvane, provokerede jeg lidt med de manglende Lov farver. Vil I tænke Jer. Både Jan og Jens Peter havde lovtrøjer på under en sort træningstrøje. Nå - de kom frem i lyset og således blev billedet seværdigt. På militærterrænet mødte vi bla. en hestefamilie. Jeg tror ikke føllet er mange dage gammelt. Jeg bliver så glad, når jeg ser heste og føl. Smukke dyr. Fantastisk design. Godt det var hesten, der blev tilbage og ikke øgler og dinosaurus. Rita kunne i øvrigt fortælle  at den ene hoppe var en hingst. Hun genkendte noget "hanligt". Noget der bare hang. 

Både Jens Peter og undertegnede fik punktering. Jens Peter efterlod vi bare på ruten. Gad vide om han er kommet hjem? Jeg fik skiftet slange under den efterfølgende kaffe. Peter hjalp da jeg havde fumlet længe nok. Super. Og så ikke et ord om, at han skruede et sort støvhætte på ventilen, og lod min indfarvede støvhætte ligge tilbage. 

Endnu en tur Fladså hallen.

Her kommer så turbeskrivelsen: Fin fredags tur.

PH

Ja - vi kører fra hellen i morgen på tunge cykler.

Søndagstur 02.05.2021

21 cyklister mødte op på Kongskilde Friluftsgård, og sendte lange blikke op mod himlen

med håb om tørvejr i hvert fald de næste 4 timer.

Og det holdt tørvejr, solen var endda en tro følgesvend på det meste af turen.

En punktering blev det til og 36 km. i meget afvekslende terræn med masser af bakker, flot natur, nyudsprungne træer/buske og skovbunden dækket af anemoner.

Kaffe og Ingers kage blev nydt med stor fornøjelse, da vi kom hjem til Kongskilde.

Tak til Inger og Palle for en flot og afvekslende tur - og tip top hjemmebag.

Beskrivelse af turen - se afsnit lidt længere nede

Næste søndagstur bliver den 6 juni, hvor vi mødes hos Pia i Valby. Flere detaljer når tiden sig nærmer.

Tove

Fredagstur den 30. april

Atter en fredag

En trofast skare af fredagsmotionister fik i dag, hvad de kom efter. Frisk luft, bakker, skov og naturoplevelser og ikke mindst hyggeligt samvær, mens benene fik lov at arbejde. 

Det kan man ligefrem blive afhængig af. :-)

Se turen her: https://connect.garmin.com/modern/activity/6656364058

På tirsdag mødes vi i seniorudvalget for at lægge planer for nye fredagsture, som efterfølgende vil blive annonceret. 

Kommende fredag kører vi igen fra hallen på tunge cykler.

Peter

Kongskilde Friluftsgård og Jyderupstien

Søndagstur den 2. maj i Lov Cykel Motion😀

Vi mødes ved Kongskilde Friluftsgård i Lynge-Eskilstrup (Skælskørvej 34, 4180 Sorø) kl. 10.00.

Vi følger Jyderupstien, der i sin samlede længde er 52 km og forbinder de 2 store naturområder

Jyderup og Tystrup-Bavelsesøen.

Stien går igennem et smukt og varieret landskab med mange storslåede naturområder og historiske seværdigheder.

Vi følger dog kun stien knap 20 km nordpå gennem et større skovområde næsten op til Ødemark,

men drejer af mod Bromme og kommer forbi Maglesø og Lillesø. Åbent toilet ved Bromme Kirke.

Vi får så lidt asfaltvej til Pedersborg kirke, hvorfra vi tager grusstien langs Pedersborg sø og efterfølgende  Sorø Sø.

Fra Frederiksberg kører vi til Lynge og ind over golfbanen tilbage mod Kongskilde Friluftsgård.

Tag en klapsammenmad med. Den kan nydes på en shelterplads lige før Ødemark.

Turen er ikke egnet til racer, så det bliver på brede dæk.

Turen er på 35- 40 km. og med pauser tager det nok en 3 – 4 timer, før vi når tilbage til Kongskilde.

Efter turen vil der være et stykke kage som I kan nyde, medbring selv kaffe/te.

Vel mødt

Inger & Palle

Fredagstur den 23. april

Dronningetur Fredag den 16. April

Selvfølgelig skinnende solen her på dronningens fødselsdag, og 19 glade cyklister fulgte Tove på en herlig tur rundt på grusstierne i omegnen af Mogenstrup. 

Turen gik mod Hammer, Lov Sønderskov og gennem Myrup. 

Vi kom også forbi”Eventyrstien”, hvor der var dukket endnu flere fine figurer fra H.C.Andersens univers op. Vi fik taget det obligatoriske gruppebillede og fortsatte så mod Grevens vænge, den nye omfartsvej og mod Rønnebæk huse. 

Selvom vi nu var tæt på hjemmet, var der mere tid, så vi cyklede frisk afsted mod Søskoven og ned ad Bøttekildevej hvor vi mødte nogle specielle grise med ulddragt på. Turen sluttede gennem Mogenstrupskoven.

En dejlig tur uden uheld eller punkteringer, og så tryllede Flemming både flasker og dannebrogsflag frem, så vi kunne skåle og ønske dronningen tillykke.

Pia😎

Husk at vi på fredag atter mødes ved hallen 1000 på tunge cykler.

Fredagstur den 16. april

Blæsevejr, småregn! Hvad får mig til at spænde cykelstativ og cykel på bilen og køre til Mogenstrup?? Jeg gør det fordi vejret altid er bedre end forventet når man først er kommet ud, og fordi der altid er gode cykelvenner, der laver gode ture.

Vi var 5 friske Lov-folk, der kørte ud i modvind mod Myrup og Svenstrup. Først måtte vi forbi Jan og skifte hans racer med en MB. John sørgede for at vi kørte i læ i skovene. Vi vendte cyklerne ved Basnæs, og så fik vi et pust i nakken og kom flyvende tilbage. Vi fik kun enkelte regndråber på tilbageturen.

Tak for en dejlig tur.

Anni.

Næste fredag atter fra hallen 1000.

Fredagstur den 26. marts

Dagens motionister mødtes ved hallen. Tæt ved frysepunktet, let sne og frisk vind fra nord øst. Trods det barske vejr, mødte 13 seje motionister op.

For at få varmen, lagde vi ud med god fart. Måske lidt for friskt, for vi tabte et par ned af golfbanen. Ærgerligt😏 . 

Vi kørte videre af skovveje over marker til Atterbakke og Everdrup. Over Askov, Bøgesø og videre til Blangslev, hvor vi samlede flokken til gruppebillede. I mellemtiden var solen brudt frem, og vi  havde rygvind på hjemturen, og nu var vi blevet varme og nød den dejlige forårsdag. 

Da vi kom til Lov, kommanderede Jan O os gennem skoven, ...men ak, alle de store træer var fældet, så vi måtte kæmpe og over store træstammer og gennem skovbunden og over grøfter. Alle kom helskindet gennem skoven og tilbage til hallen. 

Endnu en dejlig tur med klubben. 

Anni

Næste fredag er det atter fra hallen klokken 1000.

Fredagstur den 19. marts

Det blev både en blæsende - og en hæsblæsende tur. Jeg tror vi var 12 cyklister, som lagde hårdt ud imod vinden. I Myrup kom vi på kunstudstilling. Hyggelig, finurlig og sjove værker i skoven over en strækning på ca 150 m. Vi holdt pause og fik taget gruppebilleder og billeder af enkelte værker. Herefter var pauser kun noget, vi drømte om. Ingen hyggepauser, eller drikkepauser eller rosinpauser. Vi havde travlt. Jeg har de fhv. unge mandlige løver mistænkt for at ville imponere en af feltets smukke og stærke unge kvinder oppe i front. Jeg tror de på skift prøvede at følge med pigen. Mens den første og den anden gruppe - og et par løsgængere var spredt over 1 lille kilometer op mod Fladsåhallen, stod Susanne og jeg - efter at have besteget den forfærdelige bakke fra Fladsågården og op til Præstøvej - og kunne betragte Susannes flade fordæk. Ingen Palle.

Kære fredagshold

I morgen kører vi igen fra hallen på tunge cykler og aftaler turen der. Jeg kan desværre ikke selv være med, men vil gerne minde om, at fredagsturen i høj grad er tænkt som en hyggelig klubaktivitet. Vi drager sammen afsted, er gode til at vente på hinanden og kommer sammen i mål. Så får alle en rar oplevelse. Og så kan vi se frem til snarlig tirsdagstræning, hvor alle kan køre i deres foretrukne tempo.

God tur. 

Peter

Fredagstur den 12 marts

På græs igen

 Om foråret får køerne lov til at komme på græs igen. De har været afskåret gennem længere tid fra at tumle sig i det fri, og derfor er de særdeles glade, når de atter bliver sluppet fri igen. Ofte kommer der mange tilskuere for at se køerne danse.

I dag var det så fredagsholdet, som igen fik lov til at mødes i samlet flok og tage ud på tur. Dejligt at kunne hilse på cykelvennerne igen. Godt nok var der ingen, der dansede, men alle så glade ud. Der var ingen tilskuere, men flot solskinsvejr, som fulgte os hele vejen. 

Anni, Inger og John Maler førte holdet over Rønnebæk søskov og øvelsesterrænet mod Vridsløse. Efterfølgende blev gruppebilledet taget med formand Tove som en anden havfrue. Det var ikke helt nemt at få Tove op på stenen, men med hjælp fra to stærke mænd lykkedes det til sidst. På tilbagevejen kom vi forbi Skovstjernevej og kunne hilse på Lotte og Poul Erik. Da vi nærmede os Rønnebæksholm kom Rita gående på vej ud for at bytte julegaver. Så skulle vi også lige en tur over Fårebakkerne, hvor Jan luftede sine fornemmelser om en mulig kommende solcellepark nord for Præstøvejen. Tilbage ved hallen, blev der hyggesnakket i fin coronaafstand.

Det er skønt, at kunne komme på græs igen. :-)

Se turen her: https://connect.garmin.com/modern/activity/6376911746

Næste fredag køres fra hallen på tunge cykler. 

Nyeste kommentarer

15.02 | 17:10

ok

13.07 | 13:14

vores nye e-mail adresse med venlig hilsen john og birgit

14.09 | 13:37

Det tror jeg der er mange som vil kunne bruge. I øvrigt vil jeg gerne tilb...

26.02 | 14:38

Lige en opgave Flemming. - En "lovbook" kun for klubbens medle...