Dagsorden

Dagsorden 2022

Ordinær generalforsamling i Lov Cykel Motion

Dato: tirsdag den. 22.02.2022

Sted: Kultursalen Fladså Hallen

Tidspunkt: Kl. 19:00

Vi starter med håndmadder og drikkelse, som vi plejer

Dagsorden ifølge vedtægterne §7

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2.Formandens beretning

3.Kassereren aflægger revideret regnskab

4.Fastsættelse af kontingent for 2022 – bestyrelsen foreslår at hæve kontingent med 100 kr. til 300,00 kr. pr. person.

5.Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

Bestyrelse:

Jan Olsen - ønsker ikke genvalg 

Pia Mortensen – villig til genvalg 

Bestyrelsessuppleanter:

Gerda Svensson – villig til genvalg

Sussie Olsen – villig til genvalg 

6.Valg af revisor Gerda Svensson og revisorsuppleant Annelise Jacobsen.

7.Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår ændring af de nuværende vedtægter.

De nuværende vedtægter og ændringsforslag vedlægges denne mail. 

Der vil på generalforsamlingen ikke blive lagt kopier frem af vedtægterne, da LCM går ind for at spare på ressourcerne.

8.Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Med venlig cykelhilsen

Tove Kühn 

formand

Nyeste kommentarer

15.02 | 17:10

ok

13.07 | 13:14

vores nye e-mail adresse med venlig hilsen john og birgit

14.09 | 13:37

Det tror jeg der er mange som vil kunne bruge. I øvrigt vil jeg gerne tilb...

26.02 | 14:38

Lige en opgave Flemming. - En "lovbook" kun for klubbens medle...